Hoera

We gaan weer varen..., heb ik overal aan gedacht?

Iedereen moet direct na de winter weer even het wennen aan het schip en de onvolprezen maar soms lastige techniek. Hoe zat ook weer het kraantje zus, hoe moest het knopje zo, hoe deed ik dat ook weer, heb ik overal aan gedacht, kortom weer even wennen en stressen alvorens de routine terug krijgen.

Dat brengt mij ertoe u over te halen tot het maken of completeren van een checklist die simpelweg kan worden doorlopen en voorkomt dat u in de situatie komt van 'ik weet dat ik wat vergeten ben, alleen ik weet niet meer wat.' Kortom u kunt ontspannen, want niets kan worden vergeten en dat ontspannen, daar doen we het uiteindelijk toch allemaal voor!

Webpagina met checklist voor het uitvaren

De checklist voor het uitvaren is slechts een voorzet en natuurlijk moet het eigen exemplaar van de controlelijst zijn toegesneden op uw eigen schip. Veel succes met de checklist, een goede eerste vaart.

Lees verder

naar boven