Antifouling?

Elk jaar nieuwe antifouling?

Als de antifoulinglaag er nog goed uit ziet, is het niet nodig er een nieuwe laag op te smeren. Voorkomen moet worden dat door ieder jaar opnieuw opbrengen van antifouling er een te dikke laag ontstaat die loslaat van de ondergrond. Om een misverstand te voorkomen: antifouling is alleen bedoeld om aangroei door micro-organismen tegen te gaan (minder weerstand door het water) en heeft niet de functie om de romp te beschermen tegen inwateren of corrosie. Die eventuele beschermende laag zit altijd ónder de antifoulinglaag.

Bij de beoordeling van de antifouling moet in de eerste plaats bekend zijn wat voor antifouling is aangebracht.

Soorten antifouling

Grofweg zijn er twee soorten antifouling: de harde antifouling en de zachte antifouling.

De harde antifouling kan zo glad zijn, dat micro-organismen er nauwelijks grip op hebben: de zogeheten non stick antifouling. Deze antifouling kan voorzien zijn van een aangroeiwerende component zoals bijvoorbeeld koper. Ook zijn er combinaties van aangroeiwerende eigenschappen. Over een harde antifouling kan eventueel een zachte antifouling worden aangebracht. Bij een harde antifouling met teflon kan eigenlijk alleen dezelfde antifouling met teflon worden aangebracht om een goede hechting te krijgen.

Dan is er de zachte antifouling die tijdens het varen langzaam afslijt en daarmee voorkomt dat micro-organismen kunnen hechten. Ook hierin kunnen aangroeiwerende componenten zoals bijvoorbeeld koper zijn opgenomen. Voordeel van zelfslijpende antifouling is dat enerzijds aangroei wordt voorkomen en anderzijds wordt voorkomen dat de laag te dik wordt. Met zo'n antifoulingsysteem moet er wel worden gevaren met het schip anders werkt het niet goed.

Dikte van de laag

Met een natte doek is makkelijk vast te stellen of er een zelfslijpende antifouling op het onderwaterschip is aangebracht. Bij de beoordeling of een zachte antifouling moet worden vernieuwd, kan worden gekeken naar de overgebleven dikte van de zelfslijpende laag of dit nog een seizoen mee zou kunnen. Voorwaarde is dan wel dat het schip voorzichtig wordt afgespoten na het seizoen omdat anders zo wie zo de laag goeddeels verdwijnt.

Bij de beoordeling of een harde antifouling na het seizoen moet worden vernieuwd kan worden gekeken in hoeverre er aangroei is geweest na een seizoen varen, wat een indicatie is van de nog aanwezige werking. Veel aangroei geeft aan, dat de antifouling moet worden vernieuwd omdat hij niet goed meer werkt of dat de verkeerde antifouling voor dat vaargebied is toegepast.

Tips

Een goede leidraad voor de te gebruiken antifouling is het advies van de werf of watersportwinkel die in het vaargebied zit: zij hebben vaak de ervaring welke antifouling in hun gebied het beste werkt en in uw situatie de beste hechting geeft. Verffabrikanten hebben een informatiebalie waar u vragen kunt stellen over de toepassing van hun antifouling systemen.

Als u de antifouling vernieuwt: zorg voor een schoon, opgeschuurd, droog en ontvet oppervlak voordat de nieuwe laag wordt opgebracht.

Informeer of de gebruikte antifouling vlak voor het te water laten moet worden opgebracht of dat dit geen rol speelt bij een goede werking.

Lees verder

naar boven